2023 Yılı Müşteri Memnuniyeti Oranımız %98.0

İlk Yardım Eğitimi (T.C. Sağlık Bakanlığı)

İlk Yardım Eğitimi

Eğitimin Amacı


İlk Yardım Eğitimi; ilk yardım yönetmeliği doğrultusunda kanunen zorunlu olan bir eğitimdir. 29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilk yardım yönetmeliğinin 19. maddesine göre her iş yerinde tehlike sınıfına uygun olarak ilk yardımcı bulundurulması gerekmektedir.

Bu oran:

 • Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her yirmi kişide bir (1/20)
 • Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on beş kişide bir (1/15)
 • Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her on kişide birdir (1/10)

Eğitimin Amacı

 • Genel ilk yardım bilgileri
 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği
 • Kanamalarda ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Yanık, sıcak çarpması ve donuklarda ilk yardım
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Hayvan ısırmalarında ilk yardım
 • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
 • Boğulmalarda ilk yardım
 • Hasta / yaralıyı taşıma teknikleri 

Eğitim talebiniz için bizimle irtibata geçerek, planlı eğitimlerimizde veya size uygun tarihli açılacak bir kurda çalışanlarınıza eğitim ve sertifikasyon sağlayabilirsiniz.

İletişime Geçin!  Diğer Eğitimler

  GWO BST / GWO BST-R
  Yangın ve Tahliye Tatbikatı Eğitimi
  Sapancı – İşaretçi Eğitimi
  Arama-Kurtarma Tahliye Eğitimi
  Elektrik Bilinçlendirme Eğitimi
  Yüksekte Çalışma Eğitimi