2023 Yılı Müşteri Memnuniyeti Oranımız %98.0

Topraklama ve Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri

Topraklama Kontrolü ve Elektrik Tesisatı Periyodik Muayeneler

Topraklama, elektrik sistemlerinde olası bir arıza durumunda insanları elektrik çarpmasından korumak ve ekipmanların zarar görmesini önlemek için kullanılan güvenlik önlemidir. Temel olarak, elektrik akımının, hata ya da arıza durumunda zarar vermeden toprağa güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bu işlem, elektrik devresinin toprakla doğrudan bağlantısını kurarak gerçekleştirilir ve böylece fazla akım toprağa yönlendirilir.

 

Topraklamanın gerekliliği, özellikle insan sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Elektrikli cihazlar arızalandığında veya izolasyon hataları meydana geldiğinde, elektrik akımı yanlışlıkla cihazın metal kısımlarına geçebilir. Eğer bu metal kısımlar topraklanmamışsa, dokunulduğunda elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama ayrıca, elektriksel aşırı yüklerin, yıldırım düşmelerinin veya diğer ani voltaj dalgalanmalarının ekipman üzerinde yaratabileceği zararları da minimize eder.

 

Elektrik tesisatlarında topraklama, yasal güvenlik standartlarının ve elektrik kodlarının zorunlu bir parçasıdır. Tesisatın düzgün bir şekilde topraklanması, hem kişisel güvenlik hem de ekipmanın uzun ömürlü kullanımı için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, periyodik topraklama kontrolü ve muayenesi, herhangi bir potansiyel riskin önlenmesinde önemli bir rol oynar.

 

Topraklamanın Kullanım Şekilleri:

 

 • Elektrik devreleri çeşitli nedenlerle toprağa bağlanabilir.

 • Elektrikli ekipmanın açıkta kalan metal parçaları toprağa bağlanır, böylece iç yalıtımın arızaları, cihazdaki gücü kesmek için devrelerdeki sigortalar veya devre kesiciler gibi koruyucu mekanizmaları tetikler. Bu, açıkta kalan parçaların asla toprağa göre tehlikeli bir gerilime sahip olmamasını sağlar.

  Toprağa bağlantı ayrıca yanıcı ürünler veya elektrostatik duyarlı cihazlar kullanılırken statik elektrik birikmesini de sınırlar.

 • Hassas sistemlerde topraklama sayesinde istenmeyen parazit gerilimler absorbe edilebilir.

Topraklama Tesisatında mekanik zorlanmalar, korozyon, paslanma ve benzeri birçok fiziksel etki yüzünden yıpranıp performansını ve güvenilirliğini kaybedebilmektedir. Bu sebepten dolayı topraklama tesisatının belirli periyodlar da muayene edilip uygunsuzlukların raporlanıp, tespit edilen uygunsuzlukların giderildiğinden emin olunup tesisatın kullanımına devam edilmesi hem can hem de mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Topraklama Tesisatının Periyodik Muayenesinin Yasal Zorunluluğu: 20/06/2012 tarihli 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne tabidir.

* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince elektrik topraklama tesisatının periyodik olarak her sene muayenesinin gerçekleştirilip raporlanması gerekmektedir.

Elektrik tesisatı içerisinde sigortalar, aydınlatma elemanları, şalterler, röleler, panolar, kablolar ve birçok çeşit ekipmanın bulunduğu komple bir sistemdir. Zaman içerisinde elektrik tesisatı kullanım yoğunluğu, çevresel şartlar, fiziksel bozulmalar ve benzeri olumsuzluklar yüzünden deforme olmakta, performans ve güvenilirliğini kaybetmektedir.

Güvenilirliğini kaybetmiş bir elektrik tesisatı yaralanmalara, elektrik çarpılmalarına, yangınlara ve örnekleri çoğaltılabilecek birçok olumsuz duruma sebep olabilmektedir. Ayrıyeten elektrik tesisatının gerek iş yerlerinde gerekse evlerimizde hemen hemen her alanda kullanıldığını ve tehlikenin potansiyelinin büyük olduğunun akıllardan çıkarılmaması gerekmektedir.

Bu sebeplerden dolayı elektrik tesisatının hem can hem de mal güvenliği açısından periyodik olarak muayenesinin gerçekleştirilmesi, tespit edilen uygunsuzlukların raporlanıp, giderilip tesisatın kullanımına öyle devam edilmesi gerekmektedir.

Alçak Gerilim Elektrik Tesisatının Periyodik Muayenesinin Gerçekleştirilmesi

 • Alçak gerilim elektrik tesisatı yazımızın bir önce ki kısımlarında da yazdığımız gibi çok detaylı ve teferruatlı bir ekipmanlar bütünüdür. Alçak gerilim tesisatı mümkün olduğunca detaylı yapılıp incelenmelidir.

Alçak Gerilim Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrolünün Yasal Zorunluluğu: 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne tabidir.

* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince elektrik tesisatının periyodik olarak her sene muayenesinin gerçekleştirilip raporlanması gerekmektedir.

Elektrik Panosu, elektriğin tesisat ya da bina ortamında bulunan sistemlere dağıtım ve iletim işlemlerinde kullanılan şalt malzemeleri ve kabloların bir arada kullanım oluşturduğu kabindir.

 

Elektrik Pano Montajı içinde yer alan reaktif elektrik sayacı, aktif elektrik sayacı, elektrik baraları, güç kontaktörleri, kondansatörler, kondansatör kontaktörleri, ölçü aletleri, regler, voltmetre, ampermetre, güç rölesi, kontrol rölesi, elektrik sigortası, elektrikle çalışan araçların kontrol ve komut düğmeleri, sinyal lambası, ekran vb. parçalarının hepsinin aynı ortamda toplandığı bölümdür.

 

Apartmanlarda da elektrik panosu vardır. İçerisinde; merkezi otomatik kesici, sigortalar, elektrik sayaçları, merdiven otomatiği, zil trafosu vb. ekipmanları barındırır. Bu unsurlar binanın temel kısımlarından olup kalite ve kusursuzluk bakımından önemli rol oynamaktadırlar.

 

Alçak Gerilim Elektrik Panolarının Periyodik Kontrolünün Önemi

 

 • Elektrik panoları içerisinde sigortalar, aydınlatma elemanları şalterler, röleler, kablolar ve birçok çeşit ekipmanın bulunduğu komple bir sistemdir. Zaman içerisinde kullanım yoğunluğu, çevresel şartlar, fiziksel bozulmalar ve benzeri olumsuzluklar yüzünden deforme olmakta, performans ve güvenilirliklerini kaybetmektedirler.

 • Güvenilirliğini kaybetmiş bir elektrik panosu ölümlere, yaralanmalara, elektrik çarpılmalarına, yangınlara ve örnekleri çoğaltılabilecek birçok olumsuz duruma sebep olabilmektedir.

 • Bu sebeplerden dolayı elektrik panolarının hem can hem de mal güvenliği açısından periyodik olarak muayenesinin gerçekleştirilmesi, tespit edilen uygunsuzlukların raporlanıp, giderilip kullanımına öyle devam edilmesi gerekmektedir.

Alçak Gerilim Elektrik Panolarının Periyodik Kontrolünün Yasal Zorunluluğu: 20/06/2012 tarihli 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne tabidir.

* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince elektrik tesisatının periyodik olarak her sene muayenesinin gerçekleştirilip raporlanması gerekmektedir. Elektrik panoları da elektrik tesisatının bir parçası olduğu için bu kapsama girmektedir.

Paratoner veya Yıldırımsavar, havadaki elektrik yükünü toprağa aktarmayı amaçlayan bir araçtır. Yıldırımdan korunmak amacıyla binaların çatılarına kurulur.  Topraklama sayesinde bakır iletkene gelen yıldırım etkisiz hale getirilir.

Paratoner Tesisatının Periyodik Kontrolünün Önemi

 

 • Yıldırımlar daha çok bahar ve kış aylarında gözlemlenen doğa olaylarıdır. Yıldırımların doğrudan tesise düşmesini engellemek için yapılan paratonerler yıldırıma karşı korumada önemli bir kalkan durumundadırlar. Bu sebeple paratonerlerin sürekli olarak herhangi bir yıldırım düşmesine karşı hazır olduğuna emin olunması gerekmektedir.

 • Paratoner tesisatları binaların dış kısmında bulundukları için yıl boyunca rüzgar, yağmur vb.  birçok olumsuz hava şartı sebebiyle zarar görme riski taşımaktadırlar. Bu nedenle yılda en az bir defa muayene edilip raporlanarak, tespit edilen uygunsuzlukları da var ise bir an önce giderilmesi gerekmektedir.

Paratoner Tesisatının Periyodik Kontrolünün Yasal Zorunluluğu: 20/06/2012 tarihli 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne tabidir.

* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince paratoner tesisatının periyodik olarak her sene muayenesinin gerçekleştirilip raporlanması gerekmektedir.

İletişime Geçin!  Diğer Hizmetler

  Basınçlı Kapların Periyodik Muayenesi
  Topraklama ve Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolleri
  Havalandırma ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü
  Makine ve Tezgâh Periyodik Muayenesi
  Zemin Etüd Ölçümleri